Lịch nghỉ lễ 30/4/2017


Lễ  30 tháng 4 năm 2017 là ngày chủ nhật, cán bộ công chức, viên chức được nghỉ Lễ 30 tháng 4 năm 2017 từ thứ 7 đến hết ngày thứ hai (29/4/2017 đến hết 2/5/2017).

 

lịch nghỉ lễ 30/04/2017


Tin Tức Liên Quan