Festival hoa Đà Lạt 2013-2014

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TUẦN VĂN HÓA - LỄ HỘI 2013

(Kế hoạch liên tịch số 2429/KH-BNG-UBND ngày 28/6/2013

của Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Lâm Đồng)

 

· Festival Di sản UNESCO Việt Nam - ASEAN lần thứ nhất;

· Kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển;

· Festival Hoa Đà Lạt lần thứ V;

· Công bố Năm Du lịch Quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt 2014.

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

I. Mục đích

1. Tôn vinh và quảng bá ở tầm quốc tế và khu vực về các di sản Việt Nam đã được UNESCO công nhận và các di sản Việt Nam đang đệ trình UNESCO công nhận; tạo diễn đàn trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm giữa Việt Nam, các nước ASEAN và các nước đối tác về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản. Đồng thời, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó, hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước ASEAN và các nước đối tác; cụ thể hoá chiến lược ngoại giao văn hoá và nêu cao vai trò của Việt Nam với ASEAN và tổ chức UNESCO; góp phần tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng đóng góp vào việc xây dựng Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN, đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tể, thúc đẩy phát triển bền vững.

2. Ôn lại chặng đường vẻ vang 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống của một thành phố anh hùng, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh thân thiện; tôn vinh hoa Đà Lạt, khẳng định giá trị thương hiệu Đà Lạt - thành phố Festival Hoa của Việt Nam, điểm đến đặc sắc về không gian hoa, biệt thự cổ, độc đáo về văn hoá bản địa đối với du khách trong nước và quốc tế; đưa Festival Hoa Đà Lạt lên tầm khu vực và quốc tế.

3. Giới thiệu quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người, tiềm năng, thế mạnh của các tỉnh Tây Nguyên, Lâm Đồng - Đà Lạt với bè bạn trong nước, khu vục và quốc tế. Kết nối các tỉnh, thành trong cả nước, trong cộng đồng các nước ASEAN và trên thế giới, tạo sự lan tỏa rộng rãi và nâng cao hiệu quả các sự kiện;... Qua đó khơi dậy và phát huy thế mạnh vùng đất Tây Nguyên, Lâm Đồng - Đà Lạt kết nối thế mạnh về Di sản UNESCO và danh thắng du lịch, giàu tiềm năng kinh tế, giàu bản sắc văn hoá để phát triển du lịch gắn với tăng trưởng kinh tế bền vững và xây dựng môi trường xã hội ổn định, văn minh, hài hòa, mến khách.

II. Yêu cầu

Triển khai các sự kiện: Festival Di sản UNESCO ViệtNam - ASEAN lần thứ nhất; Kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển; Festival Hoa Đà Lạt lần thứ V (và nhân dịp này Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Lâm Đồng công bố Năm Du lịch Quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt 2014) được tổ chức cùng thời điểm thành một sự kiện đối ngoại lớn, đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Tôn vinh và phát huy các giá trị di sản UNESCO thông qua các hoạt động mang đậm bản sắc vẫn hoá truyền thống của Việt Nam và của các nước ASEAN, bảo tồn gắn với phát triển, quảng bá gắn với trách nhiệm cộng đồng để di sản UNESCO thực sự trở thành tài sản chung của nhân loại, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước ASEAN, giữa ASEAN và các nước đối tác. Tạo ra tiền đề tốt đẹp tổ chức định kỳ Festival Di sản UNESCO Việt Nam - ASEAN.

2. Các hoạt động vừa là sinh hoạt chính trị, văn hoá của nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, vừa là sự kiện đối ngoại của Việt Nam với ASEAN và các nước đối tác. Việc tổ chức phải gắn với phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và phát triển thành phố Đà Lạt, bảo tồn phát huy di sản UNESCO, quảng bá phát triển du lịch gắn với phát huy mọi nguồn lực theo tinh thần xã hội hoá.

3. Việc tổ chức các nội dung phải đảm bảo sự kết hợp hài hòa và thống nhất chỉ đạo, tổ chức thực hiện giữa Việt Nam với các nước ASEAN và các nước đối tác; giữa các Bộ, ngành Trung ương với các địa phương và tỉnh đăng cai tổ chức. Nội dung tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với truyền thống văn hoá dân tộc và tập quán quốc tế, có tác động tích cực, lâu dài; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả đạt được.

4. Tạo sự hưởng ứng cổ vũ của mọi tầng lớp nhân dân, du khách để quảng bá xúc tiến đầu tư nhằm khai thác các thế mạnh về tài nguyên, khí hậu, cảnh quan, môi trường của vùng Tây Nguyên. Xây dựng chương trình mang tính tổng thể, hài hòa giữa các sự kiện, chú trọng lựa chọn, đầu tư các điểm nhấn, mang tính đặc trưng tiêu biểu với phương châm tổ chức: Ấn tượng, đổi mới, độc đáo, hấp dẫn, liên kết, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

B. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG

I. Quy mô tổ chức:

Tổ chức các sự kiện có quy mô khu vực ASEAN

II. Thời gian, địa điểm:

1. Thời gian: 5 ngày, từ ngày 27 tháng 12 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013. Lễ Khai mạc diễn ra vào ngày 27/12/2013.

2. Địa điểm: Thành phố Đà Lạt và trung tâm các huyện, thị tỉnh Lâm Đồng.

III. Thành phần tham gia:

1 . Các quốc gia ASEAN.

2. Các quốc gia đối tác của ASEAN: Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

3. Các tỉnh/thành phố Việt Nam có di sản UNESCO:

 - 05 tỉnh Tây Nguyên: Lâm Đồng, Đắc Nông, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum.

 - 04 tỉnh miền Trung: Quảng Nam, Quảng Bình. Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa.

 - 08 tỉnh/thành phố miền Bắc: Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Hà Giang, Quảng Ninh.

4. Các địa phương di sản đang đệ trình UNESCO hưởng ửng:

 - Nghệ An, Hà Tĩnh ... (ví dặm)

 - Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tây Ninh... (đờn ca tài tử)

 - 05 tỉnh miền Trung, miền Đông Nam bộ: Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Phước.

5. Khách mời:

 - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ;

 - Lãnh đạo Bộ Ngoại giao;

 - Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

 - Lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan;

 - Lãnh đạo tổ chức UNESCO, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam;

 - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO các nước ASEAN và các nước đối tác;

 - Lãnh đạo các địa phương nước ngoài có kết nghĩa với tỉnh Lâm Đồng;

 - Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng; Lãnh đạo các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng;

 - Lãnh đạo các tỉnh/thành phố tham gia Festival và Lãnh đạo một số tỉnh/thành phố khác;

 - Trưởng Cơ quan Đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

 - Phóng viên báo đài Trung ương, địa phương và các cơ quan báo chí, thông tấn, truyền hình trong và ngoài nước,

IV. Cơ quan chủ trì và phối hợp tổ chức:

1. Chủ trì:

 - Bộ Ngoại giao.

 - UBND tỉnh Lâm Đồng.

2. Các cơ quan phối hợp:

 - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Chủ trì nội dung Công bố Năm Du lịch Quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt 2014).

 - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng.

 - Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

 - Bộ Tài chính.

 - Bộ Công an.

 - Bộ Giao thông Vận tải.

 - Bộ Thông tin và Truyền thông.

 - UBND các tỉnh/thành phố có di sản UNESCO.

 - Đài Truyền hình Việt Nam.

V. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Các hoạt động chính:

1.1. Lễ khai mạc (có kịch bản riêng).

1.2. Lễ Bế mạc (có kịch bản riêng).

1.3. Hội thảo Quốc tế: “Mạng lưới Di sản UNESCO tại Đông Nam Á: bảo tồn gắn với phát triển bền vững” (có chương trình riêng).

1.4. Tọa đàm: “Hoa Đà Lạt và Du Lịch ” (có chương trình riêng).

1.5. Vườn Di sản và Nghệ thuật sắp đặt Di sản Văn hóa và Thiên nhiên UNESCO Việt Nam - ASEAN gắn với không gian Hoa (có kịch bản riêng).

1.6. Triển lãm: Đà Lạt hoa và Sinh Vật cảnh (có kịch bản riêng).

1.7. Giao lưu trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể UNESCO Việt Nam - ASEAN (có kịch bản riêng).

1.8. Carnaval di sản UNESCO Việt Nam - ASEAN - Hoa Đà Lạt (có kịch bản riêng).

1.9. Các tiệc chiêu đãi.

2. Các hoạt động hưởng ứng:

2.1. Giải thể dục, thể thao cổ vũ du lịch Tây Nguyên - Đà Lạt và di sản UNESCO.

2.2. Giải Golf Việt Nam - ASEAN và 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.

2.3. Lễ hội du lịch Tuần lễ tình yêu, Trăng mật hưởng ứng kỷ niệm 120 năm Đà Lạt, chào mừng Festival và Năm Du lịch Quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt 2014.

2.4. Diễn đàn kinh tế Đà Lạt/Lâm Đồng tiềm năng và cơ hội.

2.5. Khai trương các Tour Du lịch hành trình 120 năm Đà Lạt và giới thiệu điểm đến Lâm Đồng.

2.6. Đêm hội 120 năm Đà lạt và Hoa.

2.7. Hội thi trao giải Thời trang Hoa - Đà Lạt.

3. Chương trình hoạt động cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Ngày 27/12/2013

Buổi Sáng

1. Khai mạc Triển lãm Hoa Đà Lạt và Sinh Vật Cảnh tại Công viên Hoa Đà Lạt Thời gian: 9g30.

* Đơn vị chủ trì : UBND tỉnh Lâm Đồng;

* Đơn vị thực hiện: UBND thành phố Đà Lạt;

* Đơn vị phối hợp: các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; các Hiệp hội nghề nghiệp của tỉnh Lâm Đồng.

Buổi Chiều

2. Khai mạc Vườn Di sản và Nghệ thuật sắp đặt Di sản Văn hóa và Thiên nhiên UNESCO ASEAN tại Công Viên Trần Quốc Toản (Công viên Bà huyện Thanh Quan), Thời gian: 16g00 (sau đó tiếp tục kéo dài trong thời gian 5 ngày kể từ ngày 27/12/2013 đến 31/12/2013).

* Đơn vị đồng chủ trì: Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và UBND tỉnh Lâm Đồng;

* Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần Hoàng Gia, Hà Nội.

* Đơn vị phối hợp: UBND thành phố Đà Lạt; Bảo tàng Lâm Đồng

3. Tổ chức tiệc Welcome dinner tại Dinh 2, Nhà khách UBND tỉnh Lâm Đồng (Số 12, đường Trần Hưng Đạo, Phường III, Đà Lạt). Thời gian: 17g00 - 19g00.

* Đơn vị chủ trì: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng.

* Đơn vị thực hiện: Nhà khách UBND tỉnh Lâm Đồng.

Buổi tối

4. Lễ khai mạc: tại Quảng trường Lâm Viên. Truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV4, VTV5, HTV7, LTV và Đài Truyền hình 4 tỉnh Tây Nguyên và Miền Trung. Thời gian: 20g00.

* Đơn vị đồng chủ trì: Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

* Đơn vị phối hợp: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

* Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần Hoàng Gia, Hà Nội.

* Thành phần tham dự:

1. Các quốc gia ASEAN.

2. Các quốc gia đối tác của ASEAN: Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

3. Các địa phương Việt Nam có di sản UNESCO:

- 05 tỉnh Tây Nguyên: Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum.

- 04 tỉnh miền Trung: Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa.

- 08 tỉnh/ thành phố miền Bắc: Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Hà Giang, Quảng Ninh.

4. Các địa phương di sản đang đệ trình UNESCO hưởng ứng:

- Nghệ An, Hà Tĩnh...(ví dặm).

- Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tây Ninh ... (đờn ca tài tử).

- 05 tỉnh miền Trungf miền Đông Nam bộ: Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Phước.

5. Khách mời:

- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ;

- Lãnh đạo Bộ Ngoại giao;

- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan;

- Lãnh đạo tổ chức UNESCO, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam;

- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam các nước ASEAN;

- Lãnh đạo các địa phương nước ngoài kết nghĩa với tỉnh Lâm Đồng;

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng; Lãnh đạo các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng;

- Lãnh đạo các tỉnh/thành phố di sản UNESCO trên cả nước và các tỉnh, thành phố hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia;

- Trưởng Cơ quan Đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

- Lãnh đạo một số tỉnh/thành phố trong nước;

- Phóng viên báo đài Trung ương, địa phương và các cơ quan báo chí, thông tấn, truyền hình trong và ngoài nước;

- Nghi lễ khai mạc (có kịch bản chi tiết riêng):

+ Bài phát biểu của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam về di sản UNESCO.

+ Bài phát biểu của Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố Năm Du lịch Quốc gia 2014.

+ Bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.

+ Bài phát biểu chào mừng của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

+ Lãnh đạo Trung ương trao Huân chương độc lập hạng 3 cho thành phố Đà Lạt.

- Diễu hành xe Hoa - Đà Lạt (trước khán đài).

- Diễu hành mô hình Di sản UNESCO (trước khán đài)

- Chương trình Nghệ thuật đặc sắc Việt Nam- ASEAN chào mừng khai mạc (có kịch bản văn học, nghệ thuật chi tiết).

* Đơn vị thực kiện: Công ty cổ phần Hoàng Gia, Hà Nội.

- Bắn pháo hoa tầm thấp ở Hồ Xuân Hương, Đà Lạt.

* Đơn vị thực hiện: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 28/12/2013

Buổi Sáng:

5. Khai mạc giải Golf Việt Nam- ASEAN- 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển tại Sân Golf Đà Lạt. Thời gian: 7g00.

* Đơn vị chủ trì: Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng.

* Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh.

6. Hội thảo guốc tế “Mạng lưới Di sản UNESCO tại Đông Nam Á: bảo tồn gắn với phát triển bền vững” tại khách sạn Sài Gòn - Đà Lạt. Thời gian: 9g00

* Đơn vị chủ trì: Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

* Đơn vị thực hiện: Vụ Văn hóa đối ngoại và Unesco, Bộ Ngoại giao.

* Đơn vị phối hợp: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; UBND tỉnh Lâm Đồng.

7. Trình diễn các di sản Phi vật thể UNESCO Việt Nam- ASEAN tại Quảng trường Trung tâm và Rạp Ba tháng Tư - Khu Hòa Bình Đà Lạt. Thời gian: Diễn ra cả ngày.

* Đơn vị chủ trì: Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

* Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần Hoàng Gia, Hà Nội.

Buổi Chiều

8. Tọa đàm về Hoa Đà Lạt và Du lịch tại Khách sạn Sài gòn - Đà Lạt. Thời gian: 14h00

* Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Lâm Đồng;

* Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

* Đơn vị phối hợp: UBND thành phố Đà Lạt, các Sở: Văn hóa Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ tỉnh.

+ Tiếp tục trình diễn các di sản Phi vật thể UNESCO Việt Nam- ASEAN tại Quảng trường trung tâm và Rạp Ba tháng Tư, Khu Hòa Bình- Đà Lạt,

* Đơn vị chủ trì: Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

* Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần Hoàng Gia. Hà Nội.

Buổi Tối

9. Khai mạc Carnaval Di sản UNESCO Việt Nam - ASEAN và Hoa Đà Lạt đi dọc quảng trường trung tâm. Thời gian: 19h00 - 21h00

* Đơn vị đồng chủ trì: Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, UBND tỉnh Lâm Đồng

* Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần Hoàng Gia, Hà Nội.

Ngày 29/12/2013

Buổi Sáng

10. Diễn đàn kinh tế Đà Lạt/Lâm Đồng tiềm năng và cơ hội tại Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng (số 10 đường Lê Hồng Phong, Phường 4, Đà Lạt). Thời gian: 9g00

* Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Lâm Đồng.

* Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch; các Sở Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư; Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng;

* Đơn vị phối hợp: Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao.

(Buổi chiều : Đi khảo sát thực địa một số dự án tại Lâm Đồng)

Buổi Chiều

+ Hoạt động của các chương trình hưởng ứng

* Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Đà Lạt.

11. Khai trương các tour du lịch hành trình 120 năm Đà Lạt và giới thiệu điểm đến Tây Nguyên- Lâm Đồng tại Khách sạn Hoàng Anh- Đất xanh (hoặc Khách sạn Sammy Đà Lạt). Tuyến du lịch di sản Unesco Việt Nam- Cồng chiêng Tây Nguyên; tuyến du lịch Hoa Đà Lạt, làng nghề, danh lam thắng cảnh, thăm các di tích văn hóa và kiến trúc Đà Lạt. Thời gian: 14g00.

* Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Lâm Đồng.

* Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

* Đơn vị phối hợp: Tổng cục Du lịch- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; UBND thành phố Đà Lạt; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Nguyên.

Buổi Tối

12. Đêm hội 120 năm Đà Lạt và Hoa - vinh danh các điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển tại Quảng Trường Lâm viên, Tuyên dương 120 cá nhân tiêu biểu thành phố Đà Lạt; phát động phong trào thi đua yêu nước, lao động, sáng tạo nhằm góp phần xây dựng và phát triển thành phố, hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia Tây Nguyên- Đà Lạt 2014.

* Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Đà Lạt.

Ngày 30/12/2013

Buổi Sáng

13. Lễ hội du lịch Tuần lễ Tình yêu; Trăng Mật 120 năm Đà Lạt, hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia Tây Nguyên- Đà Lạt 2014, chào mừng Festival tại Thung Lũng Tình yêu. Thời gian 9g00.

* Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Lâm Đồng;

* Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần Du lịch Thung lũng Tình yêu.

Buổi Chiều

+ Hoạt động của các chương trình hưởng ứng

Buổi Tối

14. Tổng kết trao giải Thời trang Hoa trước Rạp Ba tháng Tư, Khu Hòa Bình- Đà Lạt. Thời gian: 19g00

* Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Đà Lạt,

(Kết hợp với chương trình biểu diễn thời trang Hoa và Dân Vũ)

Ngày 31/12/2013

Buổỉ Sáng

+ Hoạt động của các chương trình hưởng ứng

* Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Đà Lạt.

Buổi Chiều

+ Hoạt động văn hóa Cộng đồng hưởng ứng trò chơi, thể thao dân tộc.

* Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Lâm Đồng;

* Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Buổi Tối

15. Lễ Bế mạc

- Tổ chức Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng nối sóng Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh Tây Nguyên;

+ Địa điểm: Quảng trường Trung tâm thành phố Đà Lạt;

+ Thời gian: Bắt đầu từ 20g00

- Lễ tổng kết bế mạc; Tuyên dương- Khen thưởng.

- Chương trình nghệ thuật đặc sắc Lâm Đồng- Tây Nguyên bế mạc Festival (có kịch bản nghệ thuật chỉ tiết riêng),

* Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Lâm Đồng;

* Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần Hoàng Gia, Hà Nội;

* Đơn vị phối hợp: Bộ Ngoại giao; Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh Tây Nguyên.

- Bắn pháo hoa tầm thấp; Đón giao thừa Tết Dương lịch- Chúc mừng năm mới 2014.

* Đơn vị thực hiện: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng.

16. Đêm hội rượu Vang Đà Lạt. Thời gian: 22g00 - 24g00

* Đơn vị chủ trì: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng;

* Đơn vị thực hiện: Các doanh nghiệp sản xuất Rượu Vang Đà Lạt.

 

Ngoài ra còn có các hoạt động hưởng ứng khác tại các tụ điểm sinh hoạt văn hóa thể thao, vui chơi giải trí, các khu du lịch, dịch vụ, nhà văn hóa cơ sở; các giải thể thao cổ vũ du lịch Tây Nguyên- Đà Lạt và di sản UNESCO, các hoạt động văn hóa cộng đồng ...

- Chủ trì: UBND các địa phương.

- Đơn vị thực hiện: Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch các địa phương

- Đơn vị phối hợp: Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ du lịch tại địa phương.

 

Tin Tức Hot