Khảo sát du lịch Bình Định

Tham gia tour Famtrip gồm có đại diện Hiệp hội DL Việt Nam, Hiệp hội DL Hà Nội, Điều phối viên Dự án EU về DL tại miền Trung-Tây Nguyên cùng một số doanh nghiệp DL tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Trong vòng một ngày, Đoàn Famtrip đã khảo sát tuyến DL Quy Nhơn - An Nhơn - Tây Sơn; các điểm đến: Đàn tế Trời Đất, Bảo tàng Quang Trung, Khu DL sinh thái Hầm Hô, Võ đường Lê Xuân Cảnh, tháp Đôi…

Được biết, tour Famtrip này nhằm phục vụ đại biểu tham dự Hội thảo, để các đại biểu hiểu rõ hơn về tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm, dịch vụ… của DL Bình Định hiện tại, có thêm thông tin tham gia thảo luận tại Hội thảo, đồng thời đóng góp những ý kiến, giải pháp thiết thực, góp phần phát triển sản phẩm DL Bình Định trong thời gian đến.

Tin Tức Hot