Lễ 30/4/2014 Năm Nay Được Nghỉ Mấy Ngày ?

UBND TPHCM vừa có thông báo về nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 39 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014) và 128 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2014).

Thông báo số 45/TB-UBND do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận quy định, cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ lễ trong 2 ngày: ngày 30/4 và ngày 1/5/2014, thực hiện hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần và đi làm bù theo nguyên tắc như sau: Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày: thực hiện đi làm bù vào ngày thứ bảy 26/4 để nghỉ ngày thứ sáu 2/5; như vậy thời gian nghỉ gồm 5 ngày liên tục từ ngày 30/4 đến hết ngày 4/5. Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong 2 ngày: ngày 30/4 và 1/5.

UBND TPHCM giao Chủ tịch UBND các quận huyện kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở từng địa bàn dân cư. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý; bố trí trực các ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng.

UBND cũng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các quận huyện có kế hoạch tổng vệ sinh, làm sạch, đẹp thành phố vào ngày 29/4 và ngay sau khi kết thúc các hoạt động lễ hội để các cơ quan, đơn vị và nhân dân tham gia làm sạch đẹp đường phố và các khu vui chơi công cộng.

Cũng trong tháng tư, vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3, cả nước được nghỉ 1 ngày 9/4.

 

Tin Tức Hot